Fakta om att samla privatlån

Privatlån kallas ofta för blancolån och detta innebär att det är ett lån utan säkerhet, det vill säga långivaren (eller borgenären) grundar utlåningen på låntagarens (gäldenären) vilja och kapacitet att betala tillbaka lånet. Det är inte ovanligt att många väljer att samla flera av sina privata och dyrare lån i ett och samma lån. Detta brukar ofta kallas för att man löser sina krediter och dyra lån. Orsakerna till att man väljer att samla privat lån avgörs av en rad olika faktorer. Som ett exempel kan man ha behövt ta ett större lån i en nödsituation eller kanske har man varit tvungen att låna pengar till att köpa en bil och så vidare.

Om fallet är så att man tagit flera lån hos olika kreditgivare, resulterar detta för det mesta i att den totala lånekostnaden blir dyrare än om man samlar alla sina privatlån i en och samma bank. Detta kommer sig av att de flesta privatlån ofta består av fasta avgifter och när dessa sedan läggs samman blir den sammanlagda avgiften alltså större.

Det som behövs för att få samla sina lån.

Ofta kan det krävas en hel del och vara ganska svårt att förvissa en bank om att samla alla sina lån på ett ställe. Det förutsätts naturligtvis att man som låntagare kan betala för lånen samt att det fordras att man har möjlighet att betala av (amortera) på skulden. Detta innebär en risktagning för varje bank.

Det finns två typer av avbetalningar det vill säga rak amortering och annuitet. Rak amortering går ut på att man hela tiden betalar samma amorteringssumma varje gång. Efter varje betalningstillfälle kommer då räntan att minska och således även inbetalningstakten. Annuitetsamortering innebär att man istället betalar samma summa varje månad eller år. Den del som är ränta kommer att vara större i början av lånet men när denna efter hand minskar ökar den del av lånet som är amortering.
Några av de villkor som ställs för att en privatperson ska kunna samla sina privatlån i en och samma bank, är att denne har en fast inkomst och en kunnighet om sin nuvarande ekonomiska situation.